top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Pari-Tuote Oy

Y-tunnus: 0151749-0

Osoite: Karppi 15, 35100 ORIVESI

Sähköposti: jari.nykanen (a) pari-tuote.fi

Rekisterin nimi

Pari-Tuote Oy:n verkkosivujen palautelomakkeen henkilötietojen käsittelyä koskeva henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Rekisterin tietosisältö

Verkkosivujen palautelomakkeessa kysytyt henkilötiedot:

- Nimi

- Sähköpostiosoite

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovututaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja ei siirretä käsittelytarkoituksissa kolmansiin maihin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

- Oikeus tarkastaa tiedot

- Oikeus tiedon korjaamiseen

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

- Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

bottom of page